Make your own free website on Tripod.com

Feil kombinasjon

Har du noen gang sett et diagram i et parti og ikke klart å legge det tilside. Kanskje har du brukt timer på å finne ut hva stillinga rommer. Her er en av de situasjonene fra sjakkbrettet som jeg har hengt meg opp i:

K. Nieminen

Bjarke Kristensen
Gausdal 1993
Hvit i trekket vinner
Her valgte hvit feil kombinasjon:
1.Lb5?!
Dette kom som et sjokk på svart som tapte glatt etter: 1..Dxb5? 2.Sxd7+ Txd7 3.Dxb5 axb5 4.Txd7, men hva med:
1..axb5!
I Norsk Sjakkblad nr. 3 1993 har Jonathan Tisdall lange analyser på:
2.Txd7! Txd7 3.Da8+ Kc7 4.Dc8+ Kd6 5.Dxe8 Se7 Etter mye arbeid fant JT her noe brukbart for hvit, men det fins noe enklere og langt mere elegant i diagramstillinga! Hva da?


Advarsel! Stillingene krever god innsikt i sjakk strategisk og taktisk. Meninga er at du kan printe ut sidene og så løse dem ved sjakkbrettet.