Make your own free website on Tripod.com

Tabbe av Timman

Har du noen gang sett et diagram i et parti og ikke klart å legge det tilside. Kanskje har du brukt timer på å finne ut hva stillinga rommer. Her er en av de situasjonene fra sjakkbrettet som jeg har hengt meg opp i:


Jan Timman
New in Chess 1996
Svart i trekket vinner
Denne stillinga viste Jan Timman i nr.8 1996 av New in Chess. Han trodde den var remis på grunn av gjensidig trekktvang. Men dette er feil, noe Luc Compagnie viste i New in Chess nr.1 1997: 1..Kd6 2.Kd4 Kc6 3.Kc3 Sd6 og nå rekker ikke hvit Ld2-e1 fordi svart sjakker på e4. Hvit må prøve: 4.Kd4 Se4 5.Ke5 Sxg3 6.Le3 Se2 7.Kxf5 g3 8.Ke6 g2 9.f5 g1D 10.Lxg1 Sxg1 11.f6 Sf3 med vinst til svart.
Jan Timman fant et høl i disse analysene, nemlig:
8.Kg5! g2 9.f5 g1D 10.Lxg1 Sxg1 11.f6 Sf3+ 12.Kf4! Sh4 13.Kg5 Den hvite kongen holder springeren unna f-bonden. Fikst!

Hadde imidlertid ikke Jan Timman vært så subjektiv på vegne av sine egne tidligere påstander og sett på posisjonen fra svart sitt ståsted, ville han fort ha finni en forsterkning for svart. Ser du den?


Advarsel! Stillingene krever god innsikt i sjakk strategisk og taktisk. Meninga er at du kan printe ut sidene og så løse dem ved sjakkbrettet.