Make your own free website on Tripod.com
Odd Øivind Bergstad

Curriculum Vitae

Tittel:Candidatus Scientarium
Fødedato:6. februar 1956
Egenskaper:Analytisk, utholdende, kreativ og kritisk.
Kompetanse:Datamodeller, programmering og pedagogikk.
Progspråk:Simula, C++, JavaScript, Visual Basic.

Relevant utdanning:

Universitetet IFICandidatus Scientarium1990
NæringsakademietProsjekt i relasjondatabaser1993
Universitetet IFIObjektorientert analyse1994
Pedagogisk seminarUndervisningskompetanse i IT/MA1992

Relevant arbeidspraksis:

Stovner VGSUndervisning i IT og Matematikk1995-1999
Oppegård VGSUndervisning i IT og Matematikk1994-1995