Make your own free website on Tripod.com

Kameleon-ekko.

Problemsjakk kan være fascinerende. Spesielt studier som ofte viser forbløffende muligheter i enkle sluttspill. Mine oppgaver inkluderer en studie. Resten er stort sett mattoppgaver i Bøhmisk stil der kongen skal ende opp i en idealmatt i minst tre varianter.

Odd Øivind Bergstad
Norsk Sjakkblad 4-5 1982
Matt i tre trekk
3.premie
Dette er en oppgave basert på kameleonekko. Dette innebærer at samme mattbilde skal oppstå to ganger, men på forskjellig farge. Dessuten har oppgava to forførelser.

Premie for oppgava var fortjent. Den har fire reine mattbilder.