Make your own free website on Tripod.com

Fortsatt forsvar med blokader.

Problemsjakk kan være fascinerende. Spesielt studier som ofte viser forbløffende muligheter i enkle sluttspill. Mine oppgaver inkluderer en studie. Resten er stort sett mattoppgaver i Bøhmisk stil der kongen skal ende opp i en idealmatt i minst tre varianter.

Odd Øivind Bergstad
Norsk Sjakkblad 3 1981
Matt i to trekk
Dette er en oppgave basert på fortsatt forsvar. Når Sc2 løftes opp av brettet oppstår en mattrussel. Derfor går springeren til felter slik at trusselen forsvinner. Men derved blokkerer springeren for egen konge. Dette utnytter hvit.