Make your own free website on Tripod.com

Min første tretrekker.

Problemsjakk kan være fascinerende. Spesielt studier som ofte viser forbløffende muligheter i enkle sluttspill. Mine oppgaver inkluderer en studie. Resten er stort sett mattoppgaver i Bøhmisk stil der kongen skal ende opp i en idealmatt i minst tre varianter.


Odd Øivind Bergstad
Norsk Sjakkblad 1 1981
Rosende omtale
Matt i tre trekk
Dette er min første tretrekker med reine matter. I to av dem er det bindingsmatt. Hvorfor denne fikk rosende omtale forstår jeg ikke. Kanskje fordi det ikke er hvite bønder med? Eller for å komme med en oppmuntring? Oppgava mangler liv. Svart har intet rellt motspill.