Make your own free website on Tripod.com

En miniatyr med forføring.

Problemsjakk kan være fascinerende. Spesielt studier som ofte viser forbløffende muligheter i enkle sluttspill. Mine oppgaver inkluderer en studie. Resten er stort sett mattoppgaver i Bøhmisk stil der kongen skal ende opp i en idealmatt i minst tre varianter.

Odd Øivind Bergstad
Norsk Sjakkblad 3 1981
Matt i tre trekk
Dette er en miniatyr med forføring. Årsaken til at jeg offentliggjorde den er at den trolig er svært vanskelig å løse uten Fritz. I løsninga har vi tre reine mattbilder.