Make your own free website on Tripod.com

Mange mattbilder.

Problemsjakk kan være fascinerende. Spesielt studier som ofte viser forbløffende muligheter i enkle sluttspill. Mine oppgaver inkluderer en studie. Resten er stort sett mattoppgaver i Bøhmisk stil der kongen skal ende opp i en idealmatt i minst tre varianter.

Odd Øivind Bergstad
Norsk Sjakkblad 3 1981
Matt i to trekk
Dette problemet viser hele 5 reine mattbilder noe som da også var hensikten med å framstille oppgava. Jeg syns ikke innholdet var så vesentlig, men var langt mer opptatt av det estetiske. Et sjakkproblem skulle være som et maleri.