Make your own free website on Tripod.com

Min studie.

problemsjakk kan være fascinerende. Spesielt studier som ofte viser forbløffende muligheter i enkle sluttspill. Mine oppgaver inkluderer en studie. Resten er stort sett mattoppgaver i Bøhmisk stil der kongen skal ende opp i en idealmatt i minst tre varianter.

Odd Øivind Bergstad
Tidskrift for Schack 1981
1. hedrende omtale
Hvit i trekket vinner
Dette er mitt eneste bidrag til studiekunsten. Arbeidet med den tok mye tid og krefter. Svart truer Sb3+ som gir ny dronning. Hvit må derfor starte med et tvangstrekk: 1.Kb2 Sb3 2.Kxa2 Sc1+ og etter slag på d3 kan den svart kongen hente randbonden til hvit.
Imidlertid har hvit noe på lager, men da kan ikke den hvite kongen gå hvorsomhelst på springersjakken!Advarsel! Stillingene krever god innsikt i sjakk strategisk og taktisk. Meninga er at du kan printe ut sidene og så løse dem ved sjakkbrettet.